ງານປະຊຸມສຳມະນາຂອງບໍລິສັດໂຮງງານຜູ້ຜະລິດລົດເຊີຣີປີ 2023 ທີ່ມີຕົວແທນຈຳຫນ່າຍຈາກທົ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ເດືອນເມສາ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບພາກສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ – ດ້ວຍການເປິດໃຫ້ມີການຢ້ຽມຊົມຫ້ອງແລັບທົດລອງແລະ ຊົມໂຮງງານ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທ່ຽວຊົມໂດຍຜູ້ບລິຫານລະດັບອາວຸໂສຫລາຍທ່ານດ້ວຍກັນຂອງເຊີຣີ ສື່ມວນຊົ່ນຫລາຍສຳນັກ ຕົວແທນຈຳຫນ່າຍຈາກທົ່ວໂລກໄດ້ເຫັນແລະສຳຜັດກັບໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນເປັນໂຄງຂ່າຍແບບອັດສະລິຍະສຸດລ້ຳທັນສະໄຫມ, ຊົມຫ້ອງແລັບທົດລອງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງລົດເມື່ອເກີດອຸບັດຕິເຫດທີ່ມີຊື່ສຽງ, ແລະຫ້ອງແລັບທົດລອງກ່ຽວກັບ ລະດັບສຽງລົດກວນ ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ຄວາມກະດ້າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທະວີບອາຊີ.ດ້ວຍຂີດຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຜະລິດແລະດ້ວຍງານວິໄຈແລະພັດທະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຂຸ້ນຂ້ຽວຂອງເຊີລີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຳຊົມເຊີຍຈາກທາງສື່ມວນຊົນແລະຈາກທາງຕົວແທນຈຳຫນ່າຍເປັນປະຈຳ

On the morning of April 20, Chery’s 2023 Global Dealer Conference introduced an essential segment – factory and laboratory visits. Accompanied by Chery’s senior executives, media outlets and dealer representatives from around the world visited the modern Intelligent Connected Mega Factory, the renowned Crash Laboratory, and the largest NVH Laboratory in Asia.     Chery’s strong technological research and development and production manufacturing capabilities have attracted frequent praise from media reporters and dealer representatives present.

ອີງຕາມເຕັກໂນໂລຊີທາງດິຈິຕອລທີ່ອັດຊະລິຍະ ແລະການຜະລິດທີ່ເນັ້ນການເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນເປັນໂຄງຂ່າຍແບບອັດສະລິຍະ ພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ຢ່າງຫນັກໃນການສ້າງພື້ນທີ່ສຳລັບການທົດລອງທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມມາດຕະຖານ ແລະການເປັນໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງເປັນໂຄງຂ່າຍແບບອັດສະລິຍະທີ່ຕິດອັນດັບຫນຶ່ງ. ຄອບຄຸມພື້ນທີ່ເຖິງ 830,000 ຕາແມັດ ແລະພື້ນທີ່ຕຶກອາຄານຄອບຄຸຸມເຖິງ 550,000 ຕາແມັດ, ລາຍການການຜະລິດຫລັກຂອງໂຮງງານດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ເວິຣ໌ຄຊອບສຳລັບການຂຶ້ນຮູບຊິ້ນສ່ວນຕົວຖັງລົດ, ເວິຣ໌ຄຊອບສຳລັບການຈອດເຫລັກຕາມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆຂອງຊິ້ນສ່ວນຕົວຖັງລົດ, ເວິຣ໌ຄຊອບສຳລັບເຮັດສີຊິ້ນສ່ວນຕົວຖັງລົດ, ເວິຣ໌ຄຊອບສຳລັບການປະກອບຕົວລົດ, ເວິຣ໌ຄຊອບສຳລັບຜະລິດຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍໆ, ເວິຣ໌ຄຊອບສຳລັບວຽກງານເຄື່ອງຈັກລົດ, ເວິຣ໌ຄຊອບສຳລັບວຽກງານລະບົບເກຍລົດ, ແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ສົ່ງເສີມວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຜະລິດທັ້ງລົດໃຫຍ່ໃນແບບທີ່ກິນນ້ຳມັນ ແລະລົດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນໄປພ້ອມກັນໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ມີການຜະລິດຊຸດຜະລິດຕະພັນສຳລັບຕະຫລາດໃຫມ່ໆຫລາຍກວ່າ 10 ປະເພດ ດ້ວຍຄຸນະພາບທີ່ສູງ. ສາມາດເຮັດໃຫ້ກຳລັງການຜະລິດໃນແຕ່ລະປີສູງເຖິງ 300,000 ຄັນ ແລະ ອາໄຫລ່ລົດເຖິງ 200,000 ຊິ້ນສ່ວນ ເຊິ່ງທຽບເທົ່າກັບການມີລົດໃຫມ່ທີ່ເສັດສົມບູນແລ້ວໃນທຸກໆນາທີ. ໃນເລື່ອງຂອງເວິຣ໌ຄຊອບສຳລັບການຈອດເຫລັກ, ໄດ້ມີການນຳເອົາລະບົບຄວບຄຸມດ້ວຍເອໄອເພື່ອນຳມາສ້າງຕົວຖັງລົດທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ. ຖ້າໃຫ້ເວົ້າແບບບໍ່ເກງໃຈແມ່ນເວິຣ໌ຄດັ່ງກ່າວປະກອບມີຫຸ່ນຍົນຫລາຍກວ່າ 300 ຕົວທີ່ອັດແຫນ້ນໄປດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີລ້ຳຍຸກລ້ຳສະໄຫມເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂອໂຕເມຊັນ ເຣຕ, ພາຣາເມເຕີ ກຣຸປ ຄອນໂທຣລ໌, ແລະເຄື່ອງວັດແທກແບບອອນໄລນ໌ທີ່ມີປະສິດທິພາບເຖິງ 100%; ນອກຈາກນີ້, ເວິຣ໌ຄຊອບປະກອບຊິ້ນສ່ວນທົ່ວໄປແມ່ນປະກອບມີຂໍ້ດີຫລາຍຢ່າງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຂະບວກການຕ່າງໆສັ້ນລົງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບມໍດູເລິໄລເຊຊັນ, ແລະລະບົບອັດສະລິຍະ, ເຊິ່ງສາມາດປະກອບຊິ້ນສ່ວນແບບອັດຕະໂນມັດ, ການລຳລຽງຂົນສົ່ງ, ແລະການທົດລອງຜະລິດຕະພັນແບບເຄືອຂ່າຍອັດສະລິຍະ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ຫຸ່ນຍົນສາມາດກວດຈັບຫາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພື້ນຜິວພາຍນອກທີ່ປາກົດໃນຄອມພິວເຕີ້ແບບອອນໄລນ໌ມີຄວາມແມ້ນຢຳເຖິງ 0.1 ມມ. ເຮັດໃຫ້ເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ແມ້ນຢຳສູງຊັ້ນນຳຂອງໂລກ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຂະບວນການຜະລິດທັ້ງຫມົດແມ່ນມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດ, ທີ່ມອງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ແລະມີການເກັບຂໍ້ມູນເປັນຮູບແບບດິຈິຕອລ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດການບໍລິໂພກພະລັງງານທີ່ຕ່ຳໂດຍແທ້ຈິງ ແລະເປັນໂຮງງານທີ່ມີການປ່ອຍມົນລະພິດສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ “ທີ່ເປັນ 0”

Based on environment-friendly production and intelligent-digital technology, the Intelligent Connected Mega Factory is striving to create a demonstration area of environment-friendly standards and a top-ranking intelligent connected factory. Covering an area of 830,000 square meters and a building area of approximately 550000 square meters, its main construction contents include a stamping workshop, welding workshop, painting workshop, general assembly workshop, modular workshop, engine workshop, transmission workshop, and relevant supporting facilities, enabling the simultaneous production of regular power and new energy passenger vehicles.   The Mega Factory mainly produces more than 10 kinds of new-generation platform product series with high performance.  It can achieve an annual production capacity of 300,000 complete vehicles and 200,000 KD parts (automotive parts), which is equivalent to having a brand-new complete vehicle offline every minute. In terms of the welding workshop, it adopts the world’s strongest AI quality control system to create high-quality car bodies. It boasts more than 300 robots, with advanced technologies such as automation rate, parameter group control, and online measurement reaching 100%; In addition, the general assembly workshop has the advantages of short process, modularization, and intelligence, which can realize automated assembly, transportation, and intelligent networked product testing. Notably, the online appearance clearance surface difference detection robot has an accuracy of up to 0.1mm, making it a globally leading intelligent and high-precision technology. Furthermore, the entire production process is efficient, automated, transparent, and digitized, becoming a truly low energy consumption and “zero” emission green factory.

ຕົວແທນຈຳຫນ່າຍແລະຊື່ມວນຊົນຫລາຍສຳນັກຈາກທົ່ວໂລກ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ເຫນືອກວ່າຂອງ ເຊີຣີ ໃນດ້ານການຜະລິດທີ່ອັດສະລິຍະເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຮັບເຊີນທ່ຽວຢ້ຽມຊົມສູນສຳລັບເຮັດການທົດລອງທີ່ຫ້ອງແລັບທົດລອງຈຳລອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະຫ້ອງແລັບທົດລອງກ່ຽວກັບ ລະດັບສຽງລົບກວນ ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ຄວາມກະດ້າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທະວີບອາຊີ. ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ຽວຊົມຂອງພວກເຂົາໄປທີ່ຫ້ອງແລັບທົດລອງກ່ຽວກັບ ລະດັບສຽງລົບກວນ ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ແລະຄວາມກະດ້າງນັ້ນ, ຕົວແທນຈຳຫນ່າຍຈາກທົ່ວໂລກໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງ ຄວາມມີສະເຫນ່ຂອງຫ້ອງແລັບຄວາມງຽບເປັນອັນດັບຫນຶ່ງໃນທະວີບອາຊີ. ຫ້ອງແລັບທົດລອງກ່ຽວກັບ ລະດັບສຽງລົບກວນ ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ຄວາມກະດ້າງຂອງ ເຊີຣີ ໂອໂຕໂມບາຍລ໌ຍັງເວົ້າດ້ວຍຄວາມຫມັ້ນໃຈອີກວ່າ ໃນຂະບວນການພັດທະນາດ້ານ ລະດັບສຽງລົບກວນ ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ແລະຄວາມກະດ້າງຂອງລົດທີ່ສົມບູນແບບ, ຄອບຄຸມເຖິງການທົດສອບປະສິດທິພາບໃນການທຳງານດ້ານສຽງລົບກວນ ຄວາມສັ່ນສະເທືອນແລະຄວາມກະດ້າງຂອງລົດທັ້ງຫມົດຄັນ, ລະບົບແຍກຍ່ອຍຕ່າງໆ, ແລະອາໄຫລ່ອື່ນໆ. ຂອບໃຈສຳລັບເຕັກໂນໂລຊີເຫລົ່ານີ້, ຜະລິດຕະພັນຂອງ ເຊີຣີ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເລື່ອງຂອງຄວາມສະດວກສະບາຍແລະໃຫ້ສຳຜັດແບບຫນັງ, ໂດຍມີສຽງຂະຫຍຸດນິ້ງພຽງ 34 ເດຊິເບລ ມອບປະສົບການຄວາມງຽບລະດັບຫ້ອງສະຫມຸດ ແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶສະບາຍທຽບກັບລົດຫລູລະດັບພຣີມຽມຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆໄດ້.

          ດ້ວຍການຢ້ຽມຊົມໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເປັນໂຄງຂ່າຍອັດສະລິຍະຂອງ ເຊີຣີ ແລະຫ້ອງປະຕິບັດການຫລັກທັ້ງສອງແຫ່ງ ຕົວແທນຈຳຫນ່າຍຈາກທົ່ວໂລກ ແລະເພື່ອນໆສື່ມວນຊົນຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈລຶກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບການວິໄຈແລະພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ການຜະລິດ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ. ເມື່ອມອງໄປຂ້າງຫນ້າ ເຊີຣີ ໂອໂຕ້ໂມບາຍລ໌ ຍັງຈະຄົງຮັກສາວິໄສທັດໃນການ “ສ້າງຍີ່ຫໍ້ທີ່ຍອດຍ້ຽມ” ຍຶດຫມັ້ນໃນນະວັດຕະກຳທາງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະນຳສະເຫນີຜະລິດຕະພັນຊັ້ນສູຸງໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທາງເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຕະຫລອດໄປ

lobal dealers and media outlets not only experienced Chery’s leading advantage in intelligent manufacturing but were also invited to the experimental center to visit the Crash Laboratory and the largest NVH Laboratory in Asia. During their visit to the NVH Laboratory, global dealer representatives felt the charm of Asia’s first quiet laboratory. The NVH Laboratory of Chery Automobile boasts a complete vehicle NVH development process, covering the NVH performance tests of the whole vehicle, various subsystems, and parts. Thanks to these leading technologies, Chery’s products have been continuously improved in terms of comfort and leather feel, with idle noise as low as 34 decibels, bringing a library-level quiet experience, and a comfortable feeling comparable to those premium luxury auto brands.

By visiting Chery’s Intelligent Connected Mega Factory and two major laboratories, global dealers and media friends obtain a deeper understanding of Chery’s technological research and development, production, and manufacturing capabilities. Looking forward, Chery Automobile will continue to uphold the vision of “crafting an excellent brand”, adhere to technological innovation, and bring consumers more advanced products with a sense of technology.