LEAVE A MESSAGE

Leave a message, we will get back to you.

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.

CONTACT US

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນມໍເຕີມາເກັດ ຈຳກັດ

ຫ້ອງຂາຍ

  • ສາມແຍກໄຟແດງສີໄຄ-ເກົ້າລ້ຽວ, ບ້ານ ສີບຸນເຮືງທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • 021 214888
  • chery@vmmlao.com

ສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍ

  • ສາມແຍກໄຟແດງສີໄຄ-ເກົ້າລ້ຽວ, ບ້ານ ສີບຸນເຮືງທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • 021 214888
  • chery@vmmlao.com

ສູນບໍລິການເຄາະແລະພົ່ນສີ

  • ຖະໜົນເກົ້າລ້ຽວ, ບ້ານສີບຸນເຮືອງທ່າ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • 021 514111
  • phetsamone@vmmlao.com