Chery Celebrate Lao New Year in this April of fun.

For All Models:

 1. The standard prices + A roundtrip from Vientiane to Phuket Thailand 3 days 2 nights (For 2 persons)
 2. Free First Class Insurance
 3. Free Windows Tinting
 4. Free Engine Oil Change 1 time
 5. Free 1,000,000 LAK Gas Filling (For All Model)
  6.Free Fast Charge in showroom.(For PHEV)

Plus Festival Special Bonus :

 • Tiggo 8 Pro e+ = 1,200 USD
 • Tiggo 8 Pro = 1,000 USD
 • Tiggo 7 Pro = 700 USD
 • Tiggo 4 Pro = 500USD
 • Tiggo 2 Pro = 500 USD (Discount varies in Each Models)

*No, not done yet. Extra Offer Only for Pre-booking on the Showroom Opening Ceremony Day 12th-04-2023 GET more 500USD (For All Models)


Chery ຂໍສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃຫມ່ລາວ ດ້ວຍການສົ່ງມອບໂປຼໂມຊັ່ນແບບຈັດເຕັມໃຫ້ກັບລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ ເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖີງວັນທີ່ 30/04/2023 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ.​

ສຳລັບລູກຄ້າທ່ານໃດຈັບຈອງ ຫລື ອອກລົດທຸກລຸ້ນຈະໄດ້ຮັບຂອງແຖມຫລາກຫລາຍລາຍການດັ່ງນີ້:

ທຼິບທ່ອງທ່ຽວ ພູເກັດ ປະເທດໄທ ຈຳນວນ 3ວັນ,2ຄືນ/2ຄົນ ແລະ ເພີ່ມຕື່ມອີກ 5ລາຍການຄື:

1. ປະກັນໄພຮອບດ້ານ

2. ຕິດຟີມ

3. ພົມປູພື້ນ

4. ປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳມັນເຄື່ອງ1ຄັ້ງ

5. ບົງນ້ຳມັນ 1,000,000 ກີບ

ນອກຈາກນີ້ທຸກລຸ້ນຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດສ່ວນຫລຸດເພິ່ມຕື່ມອີກຄື:

– Tiggo 8 Pro e+ = 1,000 USD

– Tiggo 8 Pro = 1,000 USD

– Tiggo 7 Pro = 700 USD

– Tiggo 4 Pro = 500USD

– Tiggo 2 Pro = 500 USD

ພິເສດສຳລັບລູກຄ້າທ່ານໃດທີ່ຕັດສິນໃຈຈັບຈອງລົດທຸກລຸ້ນພາຍໃນງານມື້ວັນທີ່ 12/4/2023 ນີ້ເທົ່ານັ້ນຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫລຸດສຸດພິເສດເພີ່ມອີກຈຳນວນ 500 $

———————————————

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ໄດ້ທີ່:

Tel: 020 9650 6666

ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຂາຍ:

ໄລ: 020 99704854

ປູເປ້: 020 28155525

ເຂັມ: 020 59969409

ຕິບ: 020 77937093

ໂກ້: 020 98506079

ຕົ້ນ: 020 58777714

ເຈນ: 020 94060939

ດີດີ້: 020 94332929

#cherylaos